Spoznajte náš tím 

GENERÁLNY FINANČNÝ PORADCA - GFP, s.r.o., Žilina

Sme maklérska spoločnosť poskytujúca služby a poradenstvo v oblasti poistenia majetku, povinného zmluvného poistenia , havarijného poistenia vozidiel, životného poistenia, cestovného poistenia i špeciálnych poistných produktov pre firemnú klientelu.

Našou najväčšou prednosťou je schopnosť identifikovať a následne profilovať možné riziká. Riziká eliminujeme, prevádzame ich na špecializované finančné inštitúcie - poisťovne a zaisťovne. Držíme sa nekompromisného princípu - získať pre klientov kvalitné, optimálne poistné krytie pri vynaložení minimálnej výšky finančných prostriedkov.

O spoločnosti GFP, s.r.o.


Spoločnosť GFP , s.r.o. disponuje poistením profesijnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám vzťahujúce sa na predmet činnosti "sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva". Sme profesionáli v oblasti poistného poradenstva.

Využite našu podporu a dlhoročné skúsenosti pri výbere a správe kvalitného poistenia, ktoré Vám zabezpečí ochranu tam, kde ju najviac potrebujete a často málo očakávate. Je veľa rizík, ktoré ak by nastali, môžu mať pre Vás osobne, pre Vašu rodinu alebo Váš biznis, ťažké následky.