Ako nahlásiť poistnú udalosť

                                                                    Ako nahlásiť poistnú udalosť

 

1. Pred nahlásením a obhliadkou je potrebné zabezpečiť dôkazovú dokumentáciu (fotodokumentácia, záznam o nehode, svedkovia, atď.). Ak to dovoľujú okolnosti a je potrebné eliminovať ďalšie škody, následky škody čo najskôr odstráňte.

Pred odstránením následkov škody a pred obhliadkou technikom poisťovne si zabezpečte fotodokumentáciu, v prípade škody z povinného zmluvného poistenia spíšte Záznam o nehode.

2. V prípade škody spôsobenej rizikom vandalizmu vždy privolajte políciu.

3. Políciu je potrebné privolať tiež v prípade škody z havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia ak došlo k zraneniu, alebo usmrteniu osôb, alebo ak to vyplýva zo zákonnom stanovej povinnosti.

4. Pripravte si informácie: meno poškodeného, miesto škody, dátum a čas škody, čo bolo poškodené a akou príčinou, kontaktné informácie. Oznámiť vznik poistnej udalosti z povinného poistného poistenia je

    poistený povinný do 15 dní od jej vzniku, ak vznikla na území SR, ak vznikla mimo územia SR je povinnosť nahlásiť poistnú udalosť do 30 dní od jej vzniku.  

5. Kontaktujte GFP, s.r.o. telefonicky: 0948 358 333 alebo mailom: skoda@gfp.sk a vyplňte príslušné tlačivo hlásenia poistnej udalosti, prípadne kontaktujte Call centrum príslušnej poisťovneFormulár pre nahlásenie udalosti

Pre rýchle a pohodlné nahlásenie poistnej udalosti využite formulár na ľavo. Nezabudnite vyplniť každú položku inak nebudeme vedieť vašu škodu spracovať.

Adresa:

GFP, s.r.o. 

Veľká Okružná 2733/59

010 01 Žilina

Telefón:

+421 948 358 333

Email:

gfp@gfp.sk

Copyright © 2019 GFP, s. r. o. Všetky práva vyhradené